รหัสบัตร :
รหัสผ่าน :
เงื่อนไข :
- บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสะสมแต้ม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  และขอสงวนสิทธิ์งดสะสมแต้ม สำหรับใบเสร็จลูกค้าที่ได้รับส่วนลด 15 % ขึ้นไป
- แต้มสะสมมีอายุ 3 ปี